Your comments

(4)

JoJohn

JoJohn

4 years ago

tienes skype amor?

Akinogar

Akinogar

4 years ago

địt mẹ con phò rẻ tiền này, m thích tránh điện thoại của t không? đừng để t đem hết phốt lên đây là khỏi làm ăn nhé. Bên đấy t cũng biết nhiều địa chỉ hơn m tưởng đấy. Làm phò đã dơ đừng sống bẩn nữa nghe chưa.

Kigasho

Kigasho

4 years ago

how can i contact you, im in the d

Faunos

Faunos

4 years ago

you need to use astrophysics....two masses can't occupy the same space/time continuum....therefore...if the closet is full...nobody can be in there....done....

Comment on the video: